Don't have Telegram yet? Try it now!
https://fa.alalamtv.net/news/4475461/باور-373-پرواز-هواپیما-های-u-2-در-منطقه-را-متوقف-کرد-اکثر-منافع-آمریکا-در-220-کیلومتری-ما-قرار-دارد-دستاوردهای-زیادی-در-حوزه-موشک-های-کروز-داریم-که-رسانه-ای-نشده-است