Don't have Telegram yet? Try it now!
https://fa.alalamtv.net/news/4415666/وزیر-دارایی-فرانسه-گفت-وگوهای-خود-با-وزیر-خزانه-داری-آمریکا-درباره-ایران-را-مثبت-ارزیابی-کرد-جزئیات-در-خواست-پاریس-از-واشنگتن