Don't have Telegram yet? Try it now!
https://fa.alalamtv.net/news/4250196/امروز-راهی-جز-ایستادگی-و-مقاومت-وجود-ندارد-برای-مذاکره،-آمریکا-باید-از-طریق-احترام-وارد-شود