Don't have Telegram yet? Try it now!
https://fa.alalamtv.net/news/3505411/سازمان-های-بین-المللی-گزارش-دادند-که-حقوق-مهاجرین-آفریقایی-در-یمن-در-زندان-های-وابسته-به-هادی،-در-عدن-نقض-شده-است