Don't have Telegram yet? Try it now!
https://fa.alalamtv.net/news/3292836/زاهر-حجو-مدیرکل-پزشک-قانونی-سوریه--10-هزار-نفر-در-گورهای-جمعی-دفن-شده-اند-که-4-هزار-نفراز-آنان-فقط-در-یک-گورستان-هستند