Don't have Telegram yet? Try it now!
https://fa.alalamtv.net/news/3285336/تشکل-شخصیت-های-مستقل-فلسطینی-هم-از-تصمیم-خود-مبنی-بر-شرکت-نکردن-در-جلسه-روز-یکشنبه-و-دوشنبه-شورای-مرکزی-ساف-در-رام-الله-خبر-داد