Don't have Telegram yet? Try it now!
https://dhen.mv/919
ރަށް ގިރާ މައްސަލާގައި މަޖިލީހުގެ ތިމާވެށި ކޮމިޓީއިން ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ