Don't have Telegram yet? Try it now!
https://dhen.mv/649
ކުޑަ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކުރި ކާފަ އާއި މުނިކާފަގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް