Don't have Telegram yet? Try it now!
https://dhen.mv/3819
މޫނު ބަލަން ދާން މަނައެއް ނުކުރަން، އެކަމަކު އެދެނީ ވީހާވެސް މަދު މީހުން ދިއުން: ޑރ. އަލީ ލަތީފް