Don't have Telegram yet? Try it now!
https://dhen.mv/3701
މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހަކީ ޙަޔާތުގެ އެންމެ ފައިދާހުރި ރަމަޟާން މަހަށް ވެސް ހެދިދާނެ ، މިގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަމާ!