Don't have Telegram yet? Try it now!
https://dhen.mv/1758
އިންޑިއާ މުސްލިމުންގެ މައްސަލާގައި ނަޝީދު ދެކިލައްވާ ގޮތައް އަލީ ހުސައިން ގޮން ޖައްސަވައިފި