https://coreni.net/автоматична-черновапарламенентът-пр/
Парламенентът прие декларация за започване на преговори на С Македония и Албания с ЕС