https://blog.elmomento.io/faq-momento-otc/
FAQ: Momento OTC