Don't have Telegram yet? Try it now!
https://bitcoinvietnamnews.com/chia-tach-co-phieu-va-hop-nhat-co-phieu
Chia tách Cổ phiếu (Stock Split) và Hợp nhất Cổ phiếu (Stock Merge)