https://bacalah.org/solat/tatacara-solat
Syarat Wajib Solat -