https://allergovestnik.ru/celevoj-nabor-specialnost-allergologiya-immunologiya-poluchila-maksimalnoe-chislo-kvot-na-ordinatorskoe-obrazovanie/
�������������� ����������: �������������������������� ��������������������������-������������������������ ���������������� ������������������������ ���������� �������� ���� �������������������������� ����������������������