https://acninternational.org/millionchildrenpraying/sk/
https://acninternational.org/millionkidspraying/sk/18. októbra sa budeme modliť spoločne s deťmi. Aj vy sa môžete zúčastniť na iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec. Prijmite naše pozvanie!