https://www.niknews.mk.ua/2022/05/04/kombrig-nikolaevskih-morpehov-nagrazhden-ordenom-bogdana-hmelnitskogo/
Комбриг николаевских морпехов награжден орденом Богдана Хмельницкого