https://www.niknews.mk.ua/2017/02/05/mbk-nikolaev-v-kubke-ukrainy-razgromlen-himikom-v-juzhnom/
МБК "Николаев" в кубке Украины разгромлен "Химиком" в Южном