https://www.k1info.rs/price/biznis/12433/skup-o-digitalizaciji-u-finansiranju-zdravstvene-zastite/vest
Bu��et za zdravstvo je 490 MILIJARDI DINARA, a u��tede od e-recepata mogu da budu i VE��E OD MILION DINARA MESE��NO