https://world-shuffleboard.org/2010/10/22/shuffleboard-playing-rules/