https://winaero.com/fix-the-screen-does-not-dim-when-you-take-a-screenshot-using-winprintscreen-in-windows-10/
Fix: The screen does not dim when you take a screenshot using Win+PrintScreen in Windows 10