https://vse-shutochki.ru/shutka/67573
— а может быть, забудем всё и сбежим? — подсудимый, сядьте. ...