https://votbanki.ru/zlostnyy-dolzhnik-po-kreditu-kto-on-takoy.html
Злостный должник по кредиту – кто он такой?