https://vin-osvita.gov.ua/documents/potreba-zakladiv-osvity-v-pidruchnykah-dlya-1-klasu-na-2022-2023-n-r-data-formuvannya-06-03-2023/