https://vin-osvita.gov.ua/2023/09/uryad-pryznachyv-akademichni-stypendiyi-studentam-zvo-na-i-semestr-2023-2024-navch-roku/