https://thecoin.news/articles/kim-kardashian-legal-team-files-motion-dismiss-ethereummax-crypto-lawsuit-1659441965886?ref=share
Kim Kardashian legal team files motion to dismiss EthereumMax crypto lawsuit