Don't have Telegram yet? Try it now!
https://texekatu.ru/%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/24%d5%aa%d5%a1%d5%b4-%d5%b1%d5%a5%d6%80-%d5%bf%d5%a1%d5%b6-%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%ba%d5%a1%d5%bd%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%a4%d5%ab%d5%b4%d5%a1%d6%81%d5%ab-%d5%a2%d5%a5%d5%bf%d5%b8%d5%b6%d5%ab%d5%b6/
24ժամ ձեր տան դարպասների դիմացի բետոնին նստացրեցիք հիվանդ երեխեքիս հերիք չէ, մի բան էլ… Անխնա տարածել, ահա Գագիկ Ծառուկյանի իրական դեմքը