Don't have Telegram yet? Try it now!
https://texekatu.ru/%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ae%d5%a5%d6%84-%d5%a9%d5%b8%d5%b2-%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%b8%d5%b2%d5%bb-%d5%bc%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a8-%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%b6%d5%ab-%d5%a9/
Տարածեք, թող ամբողջ Ռուսաստանը տեսնի ,թե այս սրիկաները Ադրբեջանի հետ միասին ինչ են անում Ռուսաստանի դրոշը