Don't have Telegram yet? Try it now!
https://texekatu.ru/%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/%d5%ba%d5%a2-%d5%a6%d5%ab%d5%b6%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%b8%d6%82%d5%aa%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%bb%d5%b8%d5%b2%d5%be%d5%a5%d5%ac-%d5%a7-%d5%a4%d5%ab%d6%80%d6%84%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%a2/
ՊԲ զինված ուժերին հաջողվել է դիրքերի բարելավում իրականացնել Բերդձորից մինչև Արաքսի ափը (Տեսանյութ)