Don't have Telegram yet? Try it now!
https://texekatu.ru/%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/%d5%b4%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%bb%d5%a1%d5%ad%d5%bb%d5%a1%d5%ad%d5%a5%d5%ac%d5%b8%d6%82-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%a9%d5%b7%d5%b6%d5%a1%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%b0%d5%a5%d5%b6%d6%81-%d5%ab%d6%80%d5%a5/
Մենք ջախջախելու ենք թշնամուն հենց իրենց բների մեջ․ կամավորական Միքայել Միքայելյան (Տեսանյութ)