Don't have Telegram yet? Try it now!
https://texekatu.ru/%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a8-%d6%87-%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a2%d5%a5%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d5%a8-%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b7%d5%a5%d5%ac-%d5%a5%d5%b6-%d5%b0%d5%b8%d5%af%d5%bf%d5%a5-2/
Հայաստանը և Ադրբեջանը որոշել են հոկտեմբերի 18-ին, ժամը 00:00-ից հաստատել մարդասիրական զինադադար