Don't have Telegram yet? Try it now!
https://texekatu.ru/%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/%d5%af%d5%b8%d5%b9-%d5%a5%d5%b4-%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a2%d5%b8%d5%ac%d5%b8%d6%80%d5%ab%d5%b6-%d5%af%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%be%d5%a5%d5%ac-%d6%87-%d5%b4-2/
Կոչ եմ անում բոլորին կամավորագրվել և մեկնել առաջնագիծ. կամավորական Միքայել Միքայելյան