Don't have Telegram yet? Try it now!
https://texekatu.ru/%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/%d5%a9%d5%b8%d6%82%d6%80%d6%84%d5%ab%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%be%d5%a5%d5%ac%d5%ab-%d6%84%d5%a1%d5%b6-2000-%d5%bd%d5%ab%d6%80%d5%ab%d5%a1%d6%81%d5%ab-%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b6/
Թուրքիան ավելի քան 2000 սիրիացի վարձկանների է ուղարկել Ադրբեջան. Մարդու իրավունքների սիրիական դիտորդական կենտրոն