https://texekatu.ru/%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%ab%d6%80-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%80%e2%80%a4-%d5%b4%d5%ab%d5%a1%d6%81%d5%b5%d5%a1%d5%ac-%d5%b6%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%b4%d5%bf%d5%a1%d5%a4%d5%ab/
ԸՆՏԻՐ ԼՈՒՐ․ Միացյալ Նահանգները մտադիր է տրամադրել ավելի քան 26 միլիոն ԱՄՆ դոլար․․ Ահա թե ինչու․․