Don't have Telegram yet? Try it now!
https://texekatu.ru/%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/%d5%a5%d6%80%d5%a2-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%bf%d5%b6%d5%ab-%d5%a4%d5%a1%d5%bc%d5%b6%d5%a1-%d5%a9%d5%a5-%d5%b8%d6%80%d6%84%d5%a1%d5%b6-%d5%af%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%bf-%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab/
Երբ հայտնի դառնա, թե որքան կորուստ ունի ադրբեջանական կողմը, Ադրբեջանի ժողովուրդը շոկ կապրի․ Սեմյոն Պեգով