Don't have Telegram yet? Try it now!
https://texekatu.ru/%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%a5%d5%ac%d5%ab%d5%b6%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%a1%d5%b6-%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%bc%d5%a8-%d5%a2%d5%a1%d6%81-%d5%a7-%d5%a9%d5%b8%d5%b2%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a1%d5%b9%d6%84%d5%a5/
Անգելինան տան դուռը բաց է թողնում, աչքերը չի փակում, անվերջ սպասում է, բայց Կարենը չի գալիս