Don't have Telegram yet? Try it now!
https://texekatu.ru/%d5%b4%d5%a5%d5%af%d5%b6%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/%d5%ab%d5%b6%d5%b9-%d5%a7-%d5%af%d5%ac%d5%ab%d5%b6%d5%ab-%d6%85%d6%80%d5%a3%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d5%a6%d5%b4%d5%ab-%d5%b0%d5%a5%d5%bf-%d5%a5%d5%a9%d5%a5-3-%d5%a1%d5%b4%d5%ab%d5%bd-%d5%b7%d5%a1%d6%80/
Ինչ է կլինի օրգանիզմի հետ, եթե 3 ամիս շարունակ խմել ջուր սոված փորին. անգամ բժիշկներն են ապշած արդյունքներից