Don't have Telegram yet? Try it now!
https://texekatu.ru/%d5%aa%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d6%81/%d5%b4%d5%b8%d5%a4%d5%a5%d5%ac%d5%ab-%d5%ad%d5%b8%d5%bd%d6%84%d5%b8%d5%be%d5%9d-%d5%ab%d5%b6%d6%84%d5%a8-%d5%b8%d5%b9-%d5%b4%d5%ab-%d5%ba%d5%ac%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%ab%d5%af-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%a1/
Մոդելի խոսքով՝ ինքը ոչ մի պլաստիկ միջամտություն չի արել, սա բնության պարգևն է. ռուս մոդել, ով հայտնի է դարձել Անգլիայում կրծքերի շնորհիվ (Photo)