Don't have Telegram yet? Try it now!
https://texekatu.ru/%d5%aa%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d6%81/%d5%af%d5%a5%d5%b2%d5%bf%d5%ab%d6%81-%d5%b9%d5%ab-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%ac%d5%ab-%d5%ba%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%bb%d5%a5%d5%ac-%d5%b8%d6%80-%d5%a1%d5%b5%d5%b6-%d5%af%d5%a5%d5%b2%d5%bf/
«Կեղտից չի կարելի պահանջել, որ այն կեղտ չլինի». Անտոն Չեխովի 15 հանճարեղ և լակոնիկ ասույթները