Don't have Telegram yet? Try it now!
https://texekatu.ru/%d5%aa%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d6%81/%d5%ab%d5%b6%d5%b6%d5%a1-%d5%ad%d5%b8%d5%bb%d5%a1%d5%b4%d5%ab%d6%80%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%b6-%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%b6%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%ad%d5%b8%d5%bd%d5%a5/
Իննա Խոջամիրյանն վերջանակնապես խոսեց իր «ամուսնալուծության» ու երեխա ունենալու մասին (լուսանկարներ)