Don't have Telegram yet? Try it now!
https://texekatu.ru/%d5%aa%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d6%81/%d5%a2%d5%a1%d6%81%d5%a1%d5%bc%d5%ab%d5%af-%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%b6%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%a9-%d5%a2%d5%a5%d5%b6-%d5%a1%d5%be%d5%a5%d5%bf%d5%ab%d5%bd%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%b6%d5%b7%d5%a1/
Բացառիկ տեսանյութ Բեն Ավետիսյանի նշանդրեքից…Ահա,թէ ինչպես հյուրերը և նորապսակները հայտնվեցին լողավազանում..սա տեսնել է պետք))))))))))))))