Don't have Telegram yet? Try it now!
https://texekatu.ru/%d5%aa%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d6%81/%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a1%d5%bd%d5%b8%d5%be%d5%b8%d6%80-%d5%bf%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d5%b6%d5%a4%d5%ab-%d5%b7%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b0%d5%ab%d5%be-%d5%a2%d5%b8%d5%ac%d5%b8%d6%80-%d5%a3%d5%b8%d5%b2%d5%a5/
Արտասովոր տաղանդի շնորհիվ բոլոր գողերը փախչում են նրանից. ոչ ոք չի համարձակվում վնաս հասցնել այս տղային. Տեսեք, թե ինչերի է նա ընդունակ