Don't have Telegram yet? Try it now!
https://texekatu.ru/%d5%aa%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d6%81/%d5%a1%d5%b5%d5%bd-%d5%a1%d5%b2%d5%bb%d5%af%d5%a1-%d5%ab%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%a8-42-%d5%bd%d5%b4-%d5%a7-%d5%b6%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%a3%d5%a5%d5%b2%d5%a5%d6%81%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1/
Այս աղջկա իրանը 42 սմ է. նման գեղեցկության հասնելու համար ստիպված էր զոհաբերել առողջությունը. այժմ նա ունի 300,000 հետևորդ