Don't have Telegram yet? Try it now!
https://texekatu.ru/%d5%aa%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d6%81/%d5%a1%d5%b0%d5%a1-%d5%a9%d5%a5-%d5%ab%d5%b6%d5%b9%d5%b8%d6%82-%d5%a5%d5%b6-%d5%a4%d5%ab%d5%a6%d5%a1%d5%b5%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%b7%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a1%d5%af/
Ահա, թե ինչու են դիզայներները շարունակում կարել վարդակապ ներքնազգեստի վրա. ձեզանից շատերը չգիտեն դրանց անհրաժեշտության մասին