Don't have Telegram yet? Try it now!
https://texekatu.ru/%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d5%b2%d5%bb%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/%d5%ba%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b2-%d5%b8%d6%80%d5%a8-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%b0%d5%b8%d5%a4%d5%a1%d6%81%d5%a1%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%a2%d5%b8%d6%82%d5%aa/
Պտուղ, որը համարվում է հոդացավերի բուժման, մազաթափության և սրտի հետ կապված խնդիրների N1 միջոցը