https://spozitiv.ru/poznavatelno/syraya-zelenaya-adzhika.html
Сырая зеленая аджика