https://sizegeneticstore.com/karagdagang-gawain-gamit-ang-isang-diksyunaeyo-pumili-ng-limang-salita-at-gamitin-ang-mga-ito-sa-pangungusap/
Karagdagang gawain.gamit ang isang diksyunaeyo.pumili ng limang salita at gamitin ang mga ito sa pangungusap.