https://sizegeneticstore.com/bugtong-kay-lapit-lapit-mo-na-sa-mata-di-mo-parin-makita-hindi-pari-hindi-hari-nag-dadamit-ng-sari-sari-isang-butil-ng-palay-sakop-ang-buong-bahay-lupa-tubig-kalawakan-tirahan-ang-sangkatauhan-ma/
BUGTONG, KAY LAPIT LAPIT MO NA SA MATA DI MO PARIN MAKITA, HINDI PARI HINDI HARI NAG DADAMIT NG SARI SARI, ISANG BUTIL NG PALAY SAKOP ANG BUONG BAHAY, LUPA TUBIG KALAWAKAN TIRAHAN ANG SANGKATAUHAN, MALAMBOT NA PARANG ULAP DALA KO SA PANGARAP, PA HELP PO