https://sizegeneticstore.com/1-sino-ang-pangunahing-tauhan-sa-kuwentong-ang-mabuting-samaritano/
1. Sino ang pangunahing tauhan sa kuwentong Ang Mabuting Samaritano